image of country name
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerPromoting British expertise in science, engineering, technology, environment and healthspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Aanvraag tot inschrijving voor het eerste jaar universiteit
 

De aanvraag tot inschrijving dient niet rechtstreeks gericht te worden aan de universiteiten maar aan een centraal organisme:

Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)
Fulton House, Jessop Avenue
Cheltenham
Gloucestershire GL50 35H
England
Telephone: +44 0 1242 227 788 (general enquiries) or +44 0 1242 222 444 (main office), Fax: +44 0 1242 221 502.

Het inschrijvingsformulier (UCAS application form) en bijkomend handboek kunt u verkrijgen bij die dienst onderwijs van de British Council. Dit formulier moet teruggezonden worden naar UCAS tussen 1 september en 15 december van het jaar dat voorafgaat aan datgene waarin u uw studies wenst aan te vangen vb: 15 December 1998 voor academiejaar 1999-2000 (15 oktober indien u wenst te postuleren voor Cambridge of Oxford). Op het formulier zelf kunt u maximum zes universiteiten invullen waar u wenst te solliciteren (5 indien het om medische studies gaat).

UCAS doet dan de nodige stappen en zal de universiteiten die u hebt ingevuld op het inschrijvingsformulier informeren aangaande uw aanvraag. Deze zullen op hun beurt uw aanvraag nader bekijken en UCAS inlichten betreffende hun beslissing. Dit kan een twee à drietal maanden in beslag nemen. Eénmaal UCAS al de antwoorden heeft gekregen van de betreffende universiteiten, zal deze u de antwoorden overbrengen.

UCAS is een dienst die zich enkel en alleen bezig houdt met de administrative kant van de toelatingsprocedure en verstrekt verder geen informatie of advies omtrent de programmakeuze of de keuze van de universiteit.

Vanaf oktober 1998 zal elke student (Britse en EG studenten) een bijdrage moeten leveren tot de inschrijvings onkosten van de universiteit. Dit kan oplopen tot maximum 1000 per jaar. De som is 'means tested' m.a.w. er wordt rekening gehouden met de inkomsten van beide ouders. Meer informatie kunt u vinden in de brochure: 'EU Students: How to apply for help with tuition fees' (DFEE) te verkrijgen bij de British Council Education Information Centre.

Specialisaties

Er zijn twee soorten specialisaties:

  • onderzoek dat leidt tot een doctoraat (gewoonlijk minimum drie jaar studie).
  • een studie dat gewoonlijk in één jaar tijd leidt tot een 'Masters Degree' (MA of Msc). Buiten de MA of Msc bestaan er nog twee andere postgraduate diploma's namelijk de 'Postgraduate Certificate' (PgCert) en 'Postgraduate Diploma' (PgDip). Deze zijn in niveau lager dan de MA diploma maar kunnen dienen als overbruggingsjaar of als specialisatie voor studenten die enkel houder zijn van een graduaat A1 diploma.

Zulke diploma's bestaan bijna in alle studierichtingen en zijn normaal gezien enkel toegankelijk voor studenten die reeds houder zijn van een universitair diploma in dezelfde richting. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt voor studenten die houder zijn van een graduaat diploma. Inlichtingen betreffende de inschrijvingsmodaliteiten en toelatingsvoorwaarden vindt u in de volgende referentieboeken: 'Graduate Studies', 'Postgraduate Study 1997' en de individuele prospectussen van de universiteiten. Deze boeken kunt u raadplegen op onze dienst onderwijs van de British Council.

Welk type van instelling u ook verkiest, de aanvragen gebeuren niet via een centraal organisme, maar wel rechtstreeks bij de universiteit of instituut voor hoger universitair onderwijs. Een uiterste aanvraagdatum wordt niet vastgelegd, maar men raadt de kandidaten aan hun aanvraag zo vlug mogelijk in te dienen, het liefst één jaar voor dat men de studies wenst te beginnen. De toelating is niet automatisch maar selectief en competitief en een numerus clausus is vastgelegd voor elk studieonderwerp.

Indien u verdere inlichtingen wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Een nuttige URL voor informatie over studeren in Groot-Brittannië is NISS - A directory of Networked Resources.

  Produced in Belgium with Luxembourg by the British Council © 1999. The British Council, registered in England as a charity no. 209131, is the United Kingdom's international network for education, culture and development services.