image of country name
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerPromoting British expertise in science, engineering, technology, environment and healthspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Universiteiten en instituten voor hoger universitair onderwijs
 

Britse universiteiten en hogescholen zijn volledig autonome instellingen. Elke universiteit of hogeschool heeft het recht, na het onderzoeken van de aanvraag en eventueel na een onderhoud, de studenten aan te duiden die zij wenst te aanvaarden. Het is dus noodzakelijk uw aanvraag zo vlug mogelijk in te dienen

Aan een universiteit of hogeschool kan men ofwel een "HND" studeren of een "BA". Een 'Higher National Diploma'of 'HND' verkrijgt men na minimum twee jaar studie en kan vergeleken worden met ons diploma graduaat A1 niveau. Een 'Bachelor Degree'of 'BA' verkrijgt men pas na minimum drie jaar studie en is vergelijkbaar met ons universitair diploma. Zoals wij al eerder vermeldden, verloopt de toegang tot een universiteit of hogeschool via een selectieprocedure. Men moet titularis zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs en over een goede kennis van de Engelse taal beschikken.

Meer informatie te bekomen in ons Information Centre.

  © British Council. The British Council is the United Kingdom's international organisation for educational and cultural relations. Registered in England as a Charity.
Our privacy statement