image of country name
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerPromoting British expertise in science, engineering, technology, environment and healthspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Algemene voorwaarden
 

Vooraleer u in Groot-Brittannië gaat studeren, moet u preciese inlichtingen inwinnen over de waarde van het diploma in België dat u wenst te behalen. Voor het uitoefenen van bepaalde beroepen in België worden enkel Belgische diploma's erkend en wordt er aan buitenlandse diploma's geen enkele gelijkwaardigheid toegekend. In het algemeen worden Britse diploma's erkent in de privé beroepssector en zelden zal men om een officieel gelijkwaardigheidsattest vragen. Daarentegen is het moeilijk indien men een Brits diploma bezit, aanvaard te worden voor een administratieve baan of een betrekking in het onderwijs binnen het staatsstelsel. Het is dus essentieel dat u vanaf het begin weet of de diploma's in België geldig zullen zijn.

De kandidaten moeten een zeer goede kennis van de Engelse taal hebben (niveau IELTS: 6.5 of Proficiency in English van de universiteit van Cambridge) en minstens titularis zijn van de nodige diploma's om in hun eigen land in een instituut voor hoger onderwijs toegelaten te worden.

Studenten moeten echter begrijpen dat het voldoen aan deze voorwaarden hen enkel het recht verleent om te solliciteren naar een plaats aan een Britse universiteit of hogeschool. De toelating gebeurt niet automatisch en er gaat een selectieprocedure aan vooraf. De plaatsen aan deze instituten zijn beperkt en de vraag overtreft gewoonlijk het aantal beschikbare plaatsen.

Men moet er ook rekening mee houden dat de studies die de student volgt in het middelbaar onderwijs overeen moeten stemmen met het studie-programma dat hij/zij op hoger niveau wenst te volgen.

Meer informatie te bekomen in ons Information Centre.

  © British Council. The British Council is the United Kingdom's international organisation for educational and cultural relations. Registered in England as a Charity.
Our privacy statement