image of country name
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerPromoting British expertise in science, engineering, technology, environment and healthspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars, knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Au-pair werk in Groot-BrittannniŽ
 

Au-pair jobs zijn bedoeld voor jonge mensen tussen 17 en 27 die geen personen ten laste hebben en die naar Groot-Brittannië wensen te gaan om in een Engelstalige familie Engels te leren. Jongeren uit de landen van de Europese Unie zijn vrij om in Engeland te werken, au-pair werk inbegrepen. Jongeren uit andere landen daarentegen kunnen enkel au-pair werk verrichten. Zij mogen niet langer dan een totale periode van 2 jaar als au-pair in Groot-Brittannië verblijven en mogen geen beroep uitoefenen.

Als au-pair behoort u tot de familie en bent u geen dienstbode. In ruil voor kost en inwoning en zakgeld wordt van u verwacht dat u een handje toesteekt bij lichte huishoudelijke karweitjes, zoals bv: het passen op kinderen, tot een maximum van 5 uur per dag. U hebt 2 dagen in de week vrij en u moet over voldoende tijd beschikken om vrienden te ontmoeten, om bezienswaardigheden te gaan bezoeken en een part-time cursus Engels te volgen, indien u dit wenst. Het zakgeld voor een au-pair varieert tussen de 1.500 en 1.700 BF per week.

Spijtig genoeg bestaat er geen garantie dat aan deze voorwaarden zal tegemoet gekomen worden. De regelingen hangen af van de welwillendheid en de wederzijdse samenwerking tussen de gastfamilie en het au-pair meisje/jongen. U moet van deze problemen op de hoogte zijn vooraleer u een betrekking aanvaardt.

Bij hun aankomst moeten au-pair meisjes/jongens de immigratie ambtenaar een uitnodiging van de gastfamilie kunnen voorleggen, waarop preciese details vermeld worden in verband met de regelingen van het au-pair werk, waaronder:

 • het juiste bedrag dat door de gastfamilie aan het au-pair meisje/jongen als zakgeld zal betaald worden;
 • nadere gegevens in verband met accommodatie die ter beschikking van de au-pair gesteld wordt;
 • de juiste aard van de hulp die de gastfamilie van het au-pair meisje/jongen verwacht;
 • details ontrend de gastfamilie, waaronder de leeftijd en het geslacht van de kinderen;
 • nadere gegevens in verband met het huis van de gastfamilie, waaronder het aantal kamers, is er centrale verwarming of niet, welke huishoudelijke apparaten zijn er beschikbaar, enz...

Jongeren die voor dit soort werk in Groot-Brittannië belangstelling hebben, moeten de volgende dag - of weekbladen raadplegen:

 • 'The Lady': een Engels tijdschrift dat wekelijks verschijnt en waarin u advertenties voor au-pair jobs en agentschappen vindt adres:

  The Classified Advertisement Department
  "The Lady"
  39-40 Bedford Street
  London WC2E 9ER
  England

 • 'The Times': een dagblad dat soms vacatures voor au-pairs vermeldt.

Deze publicaties kunt u aankopen bij Waterstone's, A. Maxlaan 71-75 te Brussel.

 • Lijst van au-pair agentschappen die lid zijn van F.R.E.S: alle au-pair agentschappen zijn verplicht zich in te schrijven in de handelsregister en worden automatisch geïnspecteerd door het Britse Ministerie van Tewerkstelling. Au-pair agentschappen werken zonder commissie en de meesten onder hen zijn lid van F.R.E.S (Federation of Recruitment and Employment Services Ltd; Mortimer Street 36-38 London W1N 7RB).
  F.R.E.S publiceert een lijst van au-pair agentschappen die lid zijn. Deze lijst vindt u hierbij toegevoegd.

Jongeren die belangstelling hebben om in een Engelstalige familie in België te werken, kunnen 'The Bulletin' raadplegen, een Engelstalig weekblad dat in Brussel verschijnt.

  © British Council. The British Council is the United Kingdom's international organisation for educational and cultural relations. Registered in England as a Charity.
Our privacy statement