image of country name
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
 
  Изпити
 
 
 


Сертификат за бизнес английски на Университета Кеймбридж (BEC)

Тестове за деца (YLT)

Изпита PLAB за лекари - Част 1

Изпити по английски като чужд език на Университета Кеймбридж

Международна система за тестване на владеенето на английски език (IELTS)

Изпитите на Британската Асоциация на дипломираните експерт счетоводители (ACCA)


 
  Ние непрекъснато увеличаваме обема на предлаганите изпити и търсим нови възможности. Провеждаме ежегодно над 3,500 изпита в България. Те обхващат изпити по английски като чужд език на Университета Кеймбриж (EFL), тестът на Международната система за тестване на владеенето на английски език (IELTS), и множество британски образователни и професионални изпити. Тези изпити са признати по света както от работодатели, така и от образователни институции, ето защо са подходящи при търсене на работа или образование.

Понастоящем ние предлагаме следните изпити:

Изпита PLAB Част 1 за лекари

Всички видове изпити по английски като чужд език на Университета Кеймбридж (EFL), включващи

  • сертификатни изпити по общ английски
  • сертификатни изпити по бизнес английски
  • тестове за деца
  • сертификат, тестващ уменията по английски език (модулен тест)

Теста IELTS - Международна система за тестване на владеенето на английски език

Изпитите на Британската Асоциация на дипломираните експерт счетоводители (ACCA), за придобиване на международно призната професионална квалификация

Предлагаме административни и квесторски услуги и за други британски изпитни бордове, колежи, университети или професионални институции. Повече информация можете да получите от екипа ни по Изпитна дейност на адрес exams@britishcouncil.bg.

 

  © British Council, The United Kingdom's international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a Charity.
Our privacy statement