British Council


   BRITISH COUNCIL
Wales
  CYNGOR PRYDEINIG
Wales
Providing access to Welsh expertise... Darparu mynediant i fedrusrwydd Cymreig…
Through our Welsh offices based in Cardiff and Bangor, British Council Wales provides access to the network of British Council offices overseas in more than 100 countries, and works to establish international partnerships that draw on the strengths of Wales in education, the arts, governance, knowledge and information, language and science. Drwy ein swyddfeydd yng Nghymru yng Nghaerdydd a Bangor, y mae Cyngor Prydeinig Cymru yn darparu mynediad i'r rhwydwaith o swyddfeydd tramor Y Cyngor Prydeinig mewn mwy na 100 o wledydd, ac y mae'n gweithio er sefydlu partneriaethau rhyngwladol sydd yn tynnu ar gryfderau Cymru mewn addysg, y celfyddydau, llywodraeth, gwybodaeth a hysbysrwydd, iaith a gwyddoniaeth.
Promoting modern Wales to the world… Cyflwyno'r Gymru fodern i'r byd…
Through the generation of educational events, international conferences, seminars and workshops, British Council Wales promotes the understanding and positioning of Wales within the UK and on the global stage. Drwy ysgogi digwyddiadau addysgiadol, cynhadleddau rhyngwladol, seminarau a gweithdai, y mae Cyngor Prydeinig Cymru yn hywyddo'r dealltwriaeth o Gymru a'i safle y tu mewn i'r DU ac ar y llwyfan fyd-eang.

Take a closer look at British Council Wales... Edrych yn fanylach ar Cyngor Prydeinig Cymru...

© British Council.
The British Council is the United Kingdom's international organisation for educational and cultural relations.
Registered in England as a Charity.

Our privacy statement