Wales
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Y Celfyddydau a Chreugarwch

Y Celfyddydau a Chreugarwch

CELFYDDYDAU RHYNGWLADOL CYMRU
28 Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3QE

Ffôn +44 (0)29 2038 3037
Ffacs + 44 (0)29 2039 8778
E-bost info@wai.org.uk
Gwefan www.wai.org.uk


Cyngor Prydeinig Cymru Newyddion 2002-03

British Council Arts pages

 

Y mae celfyddydau creadigol yn creu agweddau cadarnhaol

Y mae'r celfyddydau a chreugarwch yn croesi ffiniau cymdeithasol, gwleidyddol a chysyniadol, sydd yn hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth rhwng cymunedau a chymdeithasau, a gwerthfawrogiad o draddodiadau'r byd, gwahaniaethau diwylliannol a gwerthoedd cyffredin.

Arddangos Cymru

Partneriaeth unigryw yw Celfyddydau Rhyngwladol Cymru rhwng Cyngor Prydeinig Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru sydd yn gweithio dros hyrwyddo gwybodaeth ynghylch celfyddyd a diwylliant cyfoes o Gymru, cymell cyfnewidiadau a chydweithrediad rhyngwladol, a chynorthwyo i adeiladu cyd-destun rhyngwladol bywiog i'r celfyddydau yng Nghymru.

Wedi ei sefydlu yn 1997, fe gychwynwyd Celfyddyd Rhyngwladol Cymru o gydnabod y byddai proffil Cymru dramor, a datblygiad gweithio yn rhyngwladol fel y'i gilydd, yn cael eu gwasanaethu orau drwy asiantaeth ar y cyd a fyddai'n darparu un man hygyrch i gyflwynwyr, rhaglenwyr ac ymarfewyr fel y'i gilydd.

Darparwn wybodaeth helaeth am gyfleoedd rhyngwladol i artistiaid Cymreig, yn ogystal ac arddangosfeydd a gwyliau yng Nghymru y carai artistiaid tramor, efallai, gyfrannu atynt; gweithiwn i ddylanwadu ar lunio polisi yn y celfyddydau yn fyd-eang; darparwn gyllid a grantiau i unigolion a grwpiau er mwyn cynyddu economi celfyddydol Cymru drwy allforio gwasanaethau diwylliannol.


CYNSYLLTWCH Â
Mary Tapley
Cydgysylltydd Gwybodaeth Celfyddyd a Gwe CCR
Ffôn +44 (0)29 2039 7365
E-bost
mary.tapley@britishcouncil.org

© British Council.
Sefydiliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gysylltiadau addysgol a diwillianol.
Cofrestrwyd yn Lloegr fel elusen

Our privacy statement
Our Freedom of Information Publications Scheme