Cymru
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, media and designspacerGovernance and the rights of peoplespacer
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.
The British Council home page

Croeso i Gyngor Prydeinig Cymru
Croeso i Gyngor Prydeinig Cymru

Edrych yn fanylach ar Cyngor Prydeinig Cymru...

Yr ydym yn darparu cefnogaeth marchnata i Sefydliadau Addysg Uwch a Phellach Cymru wrth hyrwyddo a sefydlu Cymru fel cyrchfan rhyngwladol deniadol i astudiaeth - sy'n cynnig ardderchogrwydd o'r radd flaenaf yn y byd mewn amryw o bynciau.

Ffurfiolir ein gwaith gyda chelfyddyd drwy Celfyddydau Rhyngwladol Cymru - partneriaeth unigryw rhwng Y Cyngor Prydeinig Cymru a Chyngor Y Celfyddydau Cymru. Y mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cynorthwyo mudiadau celfyddyd ac artistiaid yng Nghymru i gyflwyno ac arddangos eu gwaith yn rhyngwladol, ac yn hyrwyddo datblygiad cyfnewidiadau a chydweithrediad diwylliannol rhwng Cymru a'r byd.

Parthed llywodraeth, sicrhawn fod profiad a medr Cymru mewn cydraddoldeb, cynhwysiad cymdeithasol, democratiaeth gyfrannol, moeseg cyfryngol a hawliau dynol yn cael eu cynrychioli i'r eithaf yng ngwaith llywodraeth byd-eang a datblygu'r Cyngor Prydeinig.

PRIF SWYDDFA
Cyngor Prydeinig Cymru
28 Plas y Parc
Caerdydd CF10 3QE
Ffôn +44 (0)29 2039 7346
Ffacs +44 (0)29 2023 7494

GOGLEDD CYMRU
Cyngor Prydeinig Cymru
Undeb Y Myfyrwyr
Prifysgol Cymru Bangor
Ffordd Deiniol
Bangor LL57 2TH
Ffôn +44 (0)1248 364 025
Ffacs +44 (0)1248 364 039
E-bost sue.duxbury@britishcouncil.org

Beth sy'n newydd

Culture lab UK
Trowch i fewn i'n Cyfarwyddiadur Defnyddwyr i Ddiwylliant technoleg ac arddull yn y D. U.
Culture Lab-UK
British Council Seminars
Seminarau a chynhadleddau i bobl broffesiynol ar y datblygiadau diweddaraf yn y D.U.
Connecting football and culture
footballculture.net
Mae Diwylliant Pel-droed yn ymchwilio i fyd rhyfedd a bendigedig lliwiau pel-droed cefnogwyra llawr mwy.

© British Council.
Sefydiliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gysylltiadau addysgol a diwillianol.
Cofrestrwyd yn Lloegr fel elusen.

Our privacy statement