Wales
Learn English in the UK or in your own countryspacerUK courses and qualifications in the UK or in your own countryspacerThe best of British arts, literature and designspacerGovernance and the rights of peoplespacerLibraries, information centres, seminars,  knowledge networks and the information society
Visit our worldwide network of offices and information centresspacerRead all about our collaborative workspacerFind our services, departments, libraries, personnel, etc.spacerCountry home page
The British Council home page
Iaith a Diwylliant Iaith a Diwylliant


Prosiect Y Gymraeg ym Mhatagonia

Dysgu Saesneg yng Nghymru

Cyngor Prydeinig Cymru Newyddion 2002-03

 

 

Y mae gan Gymru ei hendid diwylliannol a ieithyddol unigryw, a hi yw'r unig ran o'r DU gyda dwy iaith swyddogol: Cymraeg a Saesneg. Y mae'r Gymraeg yn agwedd hanfodol ar ddiwylliant Cymreig -fe'i dysgir ym mhob ysgol led-led Cymru. Y mae cyfryngau Cymraeg a deddfwriaeth llywodraethol i gefnogi datblygiad yr iaith a siaredir gan oddeutu 20% o'r boblogaeth.

Prosiect Y Gymraeg ym Mhatagonia

Ers 1997, bu Cyngor Prydeinig Cymru yn rheoli Prosiect Y Gymraeg ym Mhatagonia ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Amcan y prosiect a fydd yn rhedeg hyd Mawrth 2006, yw hyrwyddo'r Gymraeg a'r diwylliant Gymreig ym Mhatagonia, Yr Ariannin, ac i atgyfnerthu'r cysylltiadau presennol rhwng y ddwy wlad. Y mae athrawon o Gymru yn cynnal dosbarthiadau mewn saith canolfan , yn cynorthwyo i hyfforddi tiwtoriaid lleol ac i ddatblygu defnyddiau ar gyfer y cwrs. Ers cychwyn y prosiect, y mae nifer y dysgwyr Cymraeg wedi codi yn syfrdanol, ac y mae gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg yn codi.


CYNSYLLTWCH Â
Linda Hall
Rheolydd Rhanbarthol Cymru

Ffôn +44 (0)29 2039 7350
E-bost linda.hall@britishcouncil.org

© British Council.
Sefydiliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gysylltiadau addysgol a diwillianol.
Cofrestrwyd yn Lloegr fel elusen

Our privacy statement
Our Freedom of Information Publications Scheme